Кажи ми какви офисни навици имаш, за да ти кажа какъв човек си в живота