Най-после! Доживяхме и у нас да се използват биометрични данни! Ето кои са трите най-поверителни сведения за вашата личност, използвани като код за технологични средства!