Бариерите пред женския оргазъм

Най-често задаваният въпрос при този проблем в интимните отношения е кой е виновен – мъжът, защото не може да предразположи жената, или жената, защото не може да се отпусне докрай.

Много фактори могат да зат­руднят нормалното развитие на сексуалния потенциал при дамите и да блокират преживяването на оргазъм. Съществуват различни класификации на тези затрудне­ния.

– За първична аноргазмия се говори, когато жената ни­кога през живота си не е изпитвала оргазъм.

– Вторичната аноргазмия се свързва със загуба на способ­ността за достигане до орга­зъм при жени, които в мина­лия си сексуален опит не са имали подобни проблеми.

– Коиталната аноргазмия е тази, при която жената не може да достигне до оргазъм само по време на сношение, но няма никакъв проблем при друг вид сексуална сти­мулация.

– Хипооргазмията се среща при дами, които се оплакват от понижена интензивност на оргазменото преживява­не.

– Олигооргазмията се проя­вява при жени, които твърде рядко достигат до оргазъм.

Ето няколко причини, които възпрепятстват достигането до оргазъм:
1. Строгото и репресивно възпитание. То не само съз­дава от ранна възраст чувст­во за срам и вина по отноше­ние на секса, но формира и ниска самооценка, липса на увереност и подозрителност към мъжете. В резултат на това жената се чувства ско­вана и тревожна при сексуа­лен контакт и не само че не достига до оргазъм, но често пъти няма и желание за ин­тимна близост.

2. Критичното самонаблюдение по време на половия акт. То е причина жената да се притеснява дали ще удовлетвори очакванията на партньора, а не да се отдаде напълно на собствените си преживявания.

3. Страхът, че поредната липса на оргазъм ще разоча­рова партньора. Мисълта, че това ще разруши връзката, я парализира по същия начин, по който той се блокира от мисълта от възможна загуба на ерекция. Този страх може допълнително да се фиксира, ако партньорът се вторачи в женския оргазъм като в решаващо доказателство за своята мъжественост.

4. Наличие на сексуална дисфункция при мъжа. Среща се в малка част от двойките, при които жената е сексуал­но неудовлетворена. Разбира­емо е, че при невъзможност за ефективен контрол върху еякулацията и прибързано приключване на сношени­ето достигането до оргазъм е практически невъзможно Същото се отнася и за дами чиито партньори постоянно имат проблеми с получава нето или задържането на ерекцията.

5. Липсата на пълноценно участие на жената в сексуалния контакт. Не са рядкост и случаите, когато мъжът действа на принципа „от вратата за краката“, недавайки възможност на партньорката си да се включи активно в сексуалния контакт.

След продължително неудовлетворяващо интимно съжителство хората се отчуждава и зареждат с негативизъм който трудно позволява д се излезе от омагьосани кръг. Ето защо при повече то случаи е необходимо да се потърси консултация със сексолог.

Нека да поговорим за лошия секс!

Кои дами мислят по-често за секс
Според резултати от проведено изслед­ване от университет в Лондон по-възрастните си представят много по-често, че правят любов, отколкото по-младите. Проучването, проведено сред 1000 жени на възраст от 25 до 50 години, показва, че над 40-годишните си мислят за секс 10 пъти на ден, а тези около 25-30 години по 8 пъти дневно. Обяснението е, че по-зрелите представителки на нежния пол вече са получили; сигурност в живота си – имат стабилна ра­бота, създали са семейство и могат да си позволят лукса да мислят за неангажиращо удоволствие.

 

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар