Само като си помисля, че на тази възраст някои деца не могат дори да си издухат сами носа!