Успях да си отмъстя за всичко, което ми причиниха!