Да, продължаваме да говорим все за бамбука, който има страшно много роли в живота…