Принципите на мъдростта – запомнете ги и бъдете щастливи!