Разводът не е трагедия, понякога е щастливо начало