До всички самотни жени – не е нужно на всяка цена да се обвързваме!