Нямах готовност за „баница“ между чаршафите със съседката