Тя му е като сянка – брои му чашките и парите!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Алкохолът не може да е смисъл на живота!

Пацо и Ани станаха доб­ри приятели, след като той се разведе със сестра й Ра­дина. Тя не сподели дори с Ани каква е истинската причина за раздялата. Про­сто две години след Менделсон не просто се раздели­ха, те направо се мразеха, обърнаха си гръб и не иска­ха и да чуват за другия.

Тъкмо тогава Ани завър­ши училище и стана студен­тка в София. По ирония на съдбата си намери кварти­ра, където живее Пацо. И понеже когато нещо трябва да се случи, светът е пре­калено малък, една сутрин Пацо и Ани се сблъскали на входа на метрото. Искрено се зарадвали на срещата, защото между тях никога не е имало проблеми, карани­ци и разправии. Във въпросния ден пътували за­едно, а вечерта се уговори­ли да се видят за по-дълго.

Седнали в една квартал­на бирария и докато дошло време да затварят, и двама­та не млъкнали – имали мно­го неща да си казват, а и от­както се запознали, спече­лили доверието си. Ани не смеела директно да попита защо така бързо и безслав­но е приключил бракът им, а Пацо говорел за всичко, само не и за живота със се­стра й. С него било интерес­но, забавно, весело. Едва като си тръгнали, Ани усе­тила колко всъщност е пиян той. Издала го невъзможно­стта да върви, затова се на­ложило да използва нейно­то крехко рамо, защото блокът му бил близо и ни­кое такси не ги качило за та­кова късо разстояние.

Ани го завела у тях, пред­ложила да му помогне да се съблече, да се измие, да си легне. Вместо това той по­искал тя да остане и да го слуша. Сам подхванал те­мата за Радина и развода. В крайна сметка станало ясно, че преди години Пацо е имал проблем с алкохола, но с воля и добри приятели е успял да спре навреме. Сестрата на Ани обаче съсипала живота му и всич­ките му усилия преди. Още преди да се оженят, тя се виждала едновременно и с Пацо,и с някакъв Вальо – приятел от училище. Изли­зала и с двамата, спяла и с двамата, лъжела и двамата. В един момент на Пацо му писнало и й поставил усло­вие – или се женим и си само с мен, или сме дотук. Радина решила да се омъ­жи за него и може би си е вярвала, че ще се откаже от другия. Дали не успяла, или не пожелала – никой не знае, но така или иначе продължила „да тъче на два стана“. Съпругът й разбрал това скоро след сватбата и не можел да се помири, не знаел как да продължи, ня­мал сили да се раздели с нея. Казал си, че ще опита да я обича такава, но за да го направи, му трябвало нещо, което да замайва мозъка му и обезболява сърцето му – водка. Започ­нал отново и не могъл да спре, нещо повече – пиел все повече и изтрезнявал все по-дълго. Това вбесило Радина и било идеална при­чина да поиска развод.

Когато научила всичко това, Ани буквално онемя­ла – никога не допускала, че сестра й е такава. Казала си, че ще направи за Пацо всичко, само и само да го откаже от пиенето. Разби­рала колко ще е трудно, за­щото той продължавал да обича Радина. Вече почти година е като негова сянка – брои му чашките и пари­те, крие алкохола, не го ос­тавя с мъже, които се съби­рат просто, за да пият, а два пъти го заплашва, че ще за­почне да пие и тя, и то до­тогава, докато се налива и той. Пацо знае, че за нея това ще е равносилно на ал­кохолно отравяне, и се опитва да я предпази. Ани пък упорито му набива в главата, че алкохолът не може да е смисъл на живо­та му и че нито една жена не заслужава да се самоунищожава заради нея.

Откакто е толкова близ­ка с бившия мъж на сестра си, тя не иска и да я знае, дори по телефона не я търси. И казва, че съвестта й е чиста, а за приятел като Пацо е готова на всичко. Радина да си мисли какво­то ще.

 

 Кудзу е билката с най-универсални приложения в алтернативната медицина

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар