Новите ми съседи се оказаха супер извратени!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Здравейте! Аз съм младо момиче и живея сама в малък провинциален град. Преди известно време съседите ми от долния етаж продадоха апарта­мента си и се изнесоха. Новите комшии бяха мла­до семейство, с малка дъщеричка. Бързо се сприя­телихме и започнахме редовно да си ходим на гос­ти. Събирахме се или у тях, или у нас да хапнем, да пийнем и да се повеселим.

 

След известно време съседът започна да ме ухажва и да ми прави сек­суални намеци. Не знаех как да реагирам, защото за първи път попадах в та­кава ситуация. Реших да се дистанцирам от семей­ството му и започнах да отказвам поканите им под предлог, че имам работа или пък съм изморена. Веднъж съседката дирек­тно ме попита има ли ня­какъв проблем и защо се държа така. Излъгах я, че няма, просто наистина на­последък съм доста анга­жирана. Повярва ми. Ала съпругът й не само че не спря да ме търси, но ста­на още по-напорист. Дори звънеше на вратата ми. Аз, естествено, не му от­варях. Той обаче ме при­чакваше пред блока, кога­то тръгвах за работа, и твърдеше, че иска да гово­ри с мен за нещо важно. Един път ме дръпна силно за ръката. Заболя ме и му отвъртях такъв звучен шамар, че главата му се отметна. Настоях да ме остави на мира и да спре да ме търси. А той ми зая­ви, че е влюбен в мен от мига, в който ме видял. Ув­лечението му било по-сил­но от него и той не можел повече да го контролира. Не вярвах на ушите си. На­помних му, че има семей­ство и дете и че аз никога и при никакви обстоятел­ства не бих имала какви­то и да било отношения с него. Ако толкова му се е приискало да кръшка, да го направи с друга. Дори го заплаших, че ако не ме остави на мира, ще се оп­лача в полицията за сек­суален тормоз. Отвърна, че не му пука. Накрая му заявих, че ще разкажа всичко на жена му, а той отново каза, че му е все тая. Искал поне веднъж да прави секс с мен, дори бил готов да ми плати. Ама че гадост, за каква ме взи­маше този! Няколко дни мислих, мислих и накрая реших да кажа на съпру­гата му, пък тя да реши какво ще прави по-на­татък.

Една сутрин събрах смелост и звъннах на вра­тата им. Жената отвори и ме поздрави. С треперещ глас започнах да й раз­казвам как съпругът й ме притеснява и ми отправя неприлични предложе­ния. Тя само мълчеше и ме слушаше внимателно. После изведнъж се раз­смя. Това, което ми каза, направо ме разби. Оказа се, че не само знае за по­ведението на съпруга си, но и че няма нищо против. Това в тяхното семейство било нещо като схема. Набелязвали си красиво младо момиче и съпругът започвал да го сваля и да го убеждава да спи с него. Чак когато се съгласяло, разбирало, че става дума за секс тройка. Някои от­казвали, но някои се съгласявали. Съседката ми обясни, че двамата с мъжа си обичали групови­те забавления и нестан­дартния секс с всичките му екстри. После, гледай­ки ме в очите, тя ме попи­та наистина ли не искам да се присъединя към тях и тримата да правим див и страстен секс. Есте­ствено, отказах. Да не съм луда! Дотогава не ми бяха предлагали нещо толкова извратено. А тя се смееше и продължава­ше да разказва как някои от момичетата дори се на­вивали да ги снимат. Не ме интересуваше, затова й казах, че не искам по­вече да я слушам. После си тръгнах. Преустанових всякакви контакти с тях и гледах да не ги засичам. Само ми беше жал за малката им дъщеричка. Горкото дете. На какви ли сцени е ставало свиде­тел. А като порасне, ще смята тези отношения между мъжа и жената за нещо съвсем нормално.

Скоро след това напра­вих замяна на жилището си. Не исках да виждам повече онова извратено семейство. Преместих се в тиха и спокойна коопе­рация. Сега повечето ми съседи са възрастни хора. Искрено се надявам с тях да нямам подобни проблеми.

Таня

 Лошо ли е да правиш с*кс за една нощ?

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар