Спиралата за мигли се избира и според нейната функция