Не прави непоискано добро!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

nepoiskano dobro

Когато Петър – мой колега от университета, ми разка­за тази история, се чудех да се смея ли, или да плача. За­щото в пълна сила отговаря­ше на максимата – не прави непоискано добро.

Навремето той имал при­ятел – Георги, още от казар­мата. В годините запазили добрите си отношения и чес­то си гостували семейно. Един ден му се обадила Ина – съпругата на Георги. Била много разстроена и плачела по телефона. Петър решил, че се е случило нещо непопра­вимо, притеснен запалил ко­лата и потеглил към дома на приятеля си.Там Ина му спо­делила, че отскоро разбрала, че Георги си има любовница. И не само това, ами „оная” му родила извънбрачно дете, за което той се грижи и доста от парите му отиват при не­законното му семейство. Жената плачела неутешимо, а Петър, приклекнал на коле­не, държал ръцете й и бършел сълзите й. Чудел се как да я успокои така, че да защити приятеля си я чиста мъжка солидарност, В този момент обаче домакинът се прибрал ненадейно и зава­рил двусмислената сцена. Разкрещял се и вдигнал стра­хотен скандал. Обвинил при­ятеля и жена си, че въртят любов под носа му, и заявил, че още сега отива да подаде молба за развод. После из­лязъл. Не стига това, ами се обадил и на съпругата на Петър – да й каже какви ги вършат неверните им поло­винки. Тя – люта македонка, изобщо не искала и да чуе мъжа си, който напразно я убеждавал, че няма никаква вина, че от добро сърце е отишъл да утеши Ина и че с пръст не я е докоснал. Но ма­кедонката изобщо не го слу­шала. Събрала багажа му в два сака и ги метнала дирек­тно през терасата.

Сега Петър живеел на квартира и чакал да излезе реше­нието за развода му. Адво­катът на жена му го оставил гол като пушка и по всичко личало, че ще се върне да живее в провинцията при родителите си-поне кварти­ра да не плаща, а работа все щял да намери.

– Разбираш ли – каза ми още той, – сега вече да видя, че човек обират пред мен, няма да се намеся. Защото като нищо после ще кажат, че аз съм крадецът!

Пепи

Ако имате нужда от съвет или искате да споделите с нас Вашата лична история, може да направите това на анонимната ни поща:

lichna.istoria@gmail.com

 

Не ставайте поръчители за кредити в банка…НИКОГА!

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар