Научих тежък урок – устата да не говори, какво виждат очите!