Алкохолът ни накара за забравим, че сме роднини

Бях на една сватба – мой първи братовчед женеше сина си…така се случи всичко.

И понеже съпруга­та ми отдавна работи в чуж­бина, сам представлявах семейството ни. По стара традиция ни подредиха род­нините от мъжка страна на една дълга маса, а роднини­те от женска – на друга. До мене седна една съблазни­телна жена на около 40 го­дини, с минижуп една педя. Още със сядането се запри­казвахме. Гледах я, изглеж­даше ми позната, а не мо­жех да си спомня откъде.

Като пийнахме, започна­ха откровенията. Жената ми каза, че е разведена. Съпругът й я хванал с неин колега. Това била първата й и единствената изневяра, ама той не й простил и се развели. Дрън-дрън, мислех си аз, така говорят всички. Приех изповедта й като по­кана за атака и като започ­наха хората, все до нея се хващах. После пуснаха му­зика и за танци, дето човек може да се понатисне, осо­бено на вечерна сватба. И ние се натискахме. Между­временно сядахме и да пий­нем по чаша. Почнах да й пускам ръка под масата, а тя я притискаше между бед­рата си. Хормоните започ­наха да ме блъскат отвсякъ­де и я подканих да си ходим.

Не е удобно още сега да си тръгваме, какво ще ка­жат хората. Трябва и други­те да започнат да си тръгват притесни се тя.

Остави ги другите! Ще кажем, че ме е заболял зъб, и ти ще ме водиш на зъбо­лекар, защото аз не позна­вам никого във вашия град не отстъпвах аз.

Не става – отвърна ми тя, -друго нещо ще измисля, но като му дойде времето.

И пак започнахме да танцуваме и да пием. След полунощ гостите започнаха да си тръгват. Най-после дойде и нашият ред. Отидох­ме с непознатата красави­ца при братовчеда и младо­женците. Пожелахме им всички хубави работи на света и тогава красавицата каза:

-Не се безпокойте за бате Наско, ще го настаня у нас, че утре да може да се види и с майка ми.

Чудех се какъв бате На­ско съм на тая разтропана жена, ама си замълчах. Като излязохме навън оба­че, я награбих и я попитах:

Откъде го измисли това бате Наско?

Ами ти наистина си ми бате Наско! Аз съм Лили, не помниш ли, че с майка ми и баща ми сме ви идвали на гости?

Изведнъж се сетих за малката Лили – дъщерята на братовчеда на татко, която обичаше да се гушка в мен. Възникна въпросът какво ще правим сега. И защо, като е знаела кой съм, беше това натискане съвсем не по роднински. И както си мислех, започнах на глас да я питам:

Ама какво ще правим сега, Лили, като разбрахме, че сме роднини? След тако­ва натискане знаеш как се чувства мъж, който в мо­мента живее без жена…

Така се чувства и жена, която живее без мъж – от­върна ми тя. – Затова аз съм склонна да забравя,че сме роднини. Склонен ли си и ти да забравиш?

Как няма да съм скло­нен, като отвсякъде ме удря хормонът.

Повече не се обяснявах­ме и тръгнахме към апарта­мента й. Цяла нощ никой не заговори за роднинството, защото заниманията ни бяха в друга посока.

На сутринта Лили ме из­прати и ми заръча да се срещнем пак по роднински. А пък как ще продължим, ще решим допълнително.

Бате Наско

Ако имате нужда от съвет или искате да споделите с нас Вашата лична история, може да направите това на анонимната ни поща:

lichna.istoria@gmail.com

 

Хванах мъжа си на калъп малко преди сватбата

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар