Любовта – душевна болест или лекарство?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Абсурд: Световната здравна организация призна любовта за психическо отклонение.

Между другото, не за първи път в пресата се появява съобщение за това, че любовта е истинска болест. В различни времена спе­циалистите са съобщавали резул­тати от изследвания, доказващи, че любовта се съпровожда с много личностни патологии, свързани с нарушения в работата на мозъ­ка и нервната система. И тези патологии се проявяват с общи признаци.

Съдейки по последната новина, любовта, на която Световна­та здравна организация отреди специален международен шифър F63,9, я нарежда сред същинските заболявания. И се оказва в една компания с такива заболявания като алкохолизъм, хазарт, ток­сикомания, клептомания… С една дума – отнесена е към психичните отклонения.

ВНИМАНИЕ!

Състоянието на психичното здраве на един човек много говори за това дали той е влюбен. В любовта се проявяват край­ните черти на характера – и светлите, и патологичните. Любовните чувства се оказват най-болезнени за хора с ме­ланхолична натура, чувствителните и депресивните. Както и за холериците, които изпадат в ярост при най-дребните проблеми.

МОЖЕ ДА Е БОЛЕСТ, НО ЛЮБОВТА ЛЕКУВА ДРУГИ ПО-СЕРИОЗНИ БОЛЕСТИ

Последни изследвания на учени от Великобритания доказват, че именно любовта е най-важният фактор, понижаващ болестните усещания при ревматоиден ар­трит. Неправилната реакция на имунитета се смята за основна причина за възникване на ревмати­зма. И по-често страдат жените. Сред симптомите на тази болест са болки в крайниците, системна слабост, лош сън. В хода на експе­римента британските учени опи­сали 260 пациенти с ревматизъм. Оказало се, че решаващ фактор за успешно преодоляване на това заболяване е хармонията в отно­шенията. Именно хармонията и любовта, а не бракът като такъв, отбелязват специалистите. В слу­чаите, когато болният съпруг не предизвиква никакви други чувства у здравия, освен раздразнение, тогава дори най-съвършеното ле­чение не носи никакво облекчение.

Освен всичко друго, любовта ни прави красиви. Изследвания, прове­дени от американския Институт за здравето, показали, че в органи­зма на влюбените жени усилено се отделя естроген, който подобрява способността на клетките за регенерация и помага за образу­ването на колаген. Американците повтарят немски учени, които уверяват, че целувката между влюбените също така подмладява кожата.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар