За състоянието на влюбеност отговарят 12 области на мозъка!

Те изработват цял хормонален букет – допамин, окситоцин, адреналин и вазопресин. Изследователката от Медицинския факултет на Националния автономен университет в Мексико Хеорхина Монтемайор флорес също смята лю­бовта за психична болест. В своята монография „Томограма на любовта“ флорес подробно е описала процеси­те, които протичат в организма на влюбения човек.

Изследователката пише, че за състоянието на влюбеност отгова­рят 12 области в мозъка. Работейки синхронно, те изработват цял хормо­нален букет, състоящ се от допамин, окситоцин, адреналин и вазопресин. Такава хормонална смес вкарва човек в състояние на еуфория. Показател­но е следното: някои физиологични процеси в организма на влюбения се осъществяват от сърцето към мозъка, а други – в обратната посока. Затова е безполезно да се пита дали обичаме със сърцето или с главата – обичаме и с едното, и с другото. Освен това, в състояние на влюбеност в кръвта на човека се повишава съдържанието на т.нар. NGF- фактор на растежа на нервната тъкан.

ВНИМАНИЕ!

Известно е и друго изследване, осъществено от британски учени. Съдейки по неговите резултати, мъжете се влюбват… в гласа. По­точно в приятния, тихия, ласкав глас, който, както станало ясно, активира онези части от главния мозък, отговарящи за оставяне на потомство.

Изследователите предполагат, че мъжете оценяват тихия женски глас като показател за женственост. За тях той е своеобразен еталон на женската красота: колкото по-при­ятен е гласът, толкова по-красива изглежда жената, която го притежава.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар