За състоянието на влюбеност отговарят 12 области на мозъка!