Оцетът върши чудеса за почистването на дома

  • Почистете компютърната техника

Компютрите, принтерите, факс ма­шините и другото офис оборудване ще работи по-добре, ако по него няма прах. Изключете уредите, преди да започнете да ги чистите. В купа смесете равни части бял винен оцет и вода. Навлажнете с разтвора чиста кърпа (ни­кога не използвайте бутилка с пулверизатор, тъй като е важно течността да не попадне по електрическите вериги), после го изстискайте възможно най-добре и започнете да бършете. Дръжте под ръка няколко клечки за уши, за да достигате до напластяванията от мръсотия в труд­нодостъпните места, например по клавиатурата.

 

  • Почистете компютърната мишка

Ако компютърната мишка е с топче, което се изважда, я почистете с разтвор от равни части оцет и вода. Първо махнете топчето от долната страна на мишката, като за­въртите капачето. Използвайте потопена в разтвора кърпа, която изстискайте и пос­ле избършете топчето и самата мишка, за да отстраните пръстовите отпечатъци и мръсотията. С навлажнена клечка за уши почистете напластяванията в кухината за топчето и изчакайте няколко часа, преди отново да го пъхнете на мястото му.

 

  • Измийте щорите на про­зореца

Почистването на реб­рата на щорите няма да е ис­тинско мъчение, ако използвате „метода на бялата ръкавица“. Сложете си бяла памучна ръка­вица – градинарските са подхо­дящи – и намокрете пръстите в разтвор от равни части бял ви­нен оцет и гореща вода. Просто плъзгайте пръстите си от двете страни на всяко ребро и ще бъдете смаяни от резултата. Дръжте наблизо съд с чиста во­да, в който от време на време изплаквайте ръкавицата.

 

  • Изтъркайте хрома и не­ръждаемата стомана

За да почистите инсталация от хром или неръждаема стомана, я напръскайте леко с неразреден бял винен оцет посредством бу­тилка с пулверизатор. Изтъркайте с мека кърпа и повърхностите ще засияят.

 

С ябълков оцет отслабването е по-лесно и сигурно

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар