Нови трикове при интервюто за работа

При големия избор от кадри за свободните позиции работодателите стават все по-изобретателни при подбора си.

 

Подгответе се за телефонно обаж­дане

Съществува нова тенденция в от­делите за набиране на персонал, за която трябва да внимавате – има вероятност да получите неочаквано обаждане по теле­фона, ако са решили, че сте обещаващ кандидат за позицията – като първа стъпка в процеса на интервюиране. Не се тревожете или паникьосвайте. Това просто означава, че са прочели автобио­графията и мотивационното ви писмо, а може би и препоръките ви и са ви прове­рили в интернет търсачките; сега искат да научат нещо повече за вас, преди да ви поканят на интервю лице в лице. За това се подгответе за това телефонно обаждане и помислете как бихте отгова­ряли, ако се случи.

Може би се чудите как да постъпите, ако мениджърът от „Човешки ресурси“ ви звънне в неподходящо време. Нормално е да му кажете, ако е така. Много по- добре е да се уговорите да ви се обадят отново по-късно, отколкото да се опитва­те да създадете добро впечатление, дока­то децата ви крещят, кучето лае или ве­черята загаря във фурната. А и е по-доб­ре за вас да си дадете малко допълнител­но време, за да съберете мислите си.

Вземете „обяда” на сериозно

И та­ка, вашият потенциален шеф и двама из­пълнителни директори от компанията са ви поканили на обяд. Може да изглежда като мил приятелски жест, но помнете, че това е просто поредната стъпка в про­цедурата с интервюто. Мотивът им е да си съставят преценка как се държите в социална обстановка. За някои позиции – особено на високо ниво – „обядът“ е мяс­тото, където да покажете, че имате добри комуникационни умения и че представя­те компанията добре пред външни кли­енти и партньори. Съгласни ли сте? Раз­бира се, че сте. Ако не бяхте, нямаше да сте стигнали чак дотук. Погрижете се за детайлите обаче. Не закъснявайте. Ако другите си поръчат аперитив, отпуснете се и направите същото, но не се притесня­вайте да откажете, ако не искате. Покана­та е от тях, така че ги оставете те да пла­тят. Изключете мобилния си телефон и всякакви други устройства, които могат да ви обезпокоят. Никого няма да впечат­лите с това колко сте заети, ако приемате обаждания и съобщения по време на обяд. Трябва да покажете, че сте дошли подготвени, да се фокусирате изцяло вър­ху настоящата среща, както щеше да е случаят, ако работехте за компанията. Не поръчвайте най-скъпото блюдо в менюто, но и не разваляйте удоволствието на дру­гите, като кажете: „Мисля, че ще хапна са­мо една салата днес.“ Поръчайте нещо познато, което харесвате. Покажете им, че можете да се забавлявате и едновременно с това да бъдете професионалисти. Освен това се чувствайте свободни да проучите обстановката, като проверите ресторанта предварително. Ако е възможно, запо­знайте се с менюто и винената листа и до­ри разберете какъв е етикетът за облекло­то и къде са тоалетните – всичко, което ще ви помогне да се усещате в свои води.

 

 

Не работете седнали повече от час без почивка!

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар