2 начина да попречите на потенциалните крадци на колата ви

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

  • Използвайте ключ за волана

Всеки производител на автомобилни аларми ще иска да ви продаде последния писък в технологично отношение, като скрити „прекъсвачи“, които автоматично спи­рат запалването, двигателя и подаването на гориво, така че дори най-сръчният сред крадците да не може да запали ко­лата ви, камо ли да я открадне. Но по­мислете си: за да заработи алармата, кра­децът трябва да е влязъл в колата. На­истина ли искате това? Вместо „прекъс­вач“ използвайте лесно поставящо се механично устройство, което заключва волана или кормилния вал. Докато не го отключите, никой не може да завърти волана, което означава, че никой не мо­же да подкара автомобила ви. Най-доб­рото от всичко е, че те са видими и дей­стват като спирачка за крадците.

  • Намалете рисковете, когато кола­та ви е паркирана

Ето как трябва да паркирате, за да бъде по-трудно на крадците да избягат с возилото ви. Ко­гато паркирате на улицата, оставете ко­лата между две други (упражнявайте паралелно паркиране) и насочете гуми­те към бордюра. Крадците търсят бърз начин да се измъкнат и не искат да гу­бят време в маневри за излизане от тяс­но място. Ако е възможно, паркирайте на натоварена улица – колкото повече осветление и трафик, толкова по-безо­пасно е. Крадците на коли мразят да имат публика.

Когато оставяте колата на паркинг, изберете такъв с пазач или електронна бариера и никога не оставяйте билета да се вижда върху таблото – вместо това винаги го вземайте със себе си. Крадци­те търсят билетите, за да могат да изка­рат колата от паркинга, без да трябва да спират и да обясняват на пазача как са „изгубили“ талона.

Ако към дома ви има гараж, винаги го използвайте. Автомобил, спрян на улицата в жилищен квартал, е лесна ми­шена, особено ако не е заключен. Ако имате алея пред къщата и повече от ед­на кола, винаги паркирайте по-скъпата и атрактивна откъм вътрешния край на алеята и я „затапете“ с по-непривлека­телната кола. Ако алеята ви е отворена откъм улицата, обмислете дали да не сложите заключваща се врата.

И на последно място, когато се при­берете вкъщи, не оставяйте ключовете за колата (или други ключове) близо до входната врата върху маса или друго от­крито място; крадците могат лесно да пъхнат пръчка с кукичка или магнит на края през процепа за пощата например и да „уловят“ ключовете.

Как да се предпазите от кражба на колата в движение?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар