Внимавайте с лекарствата за холестерол

Въпреки че тези лекарства се изписват от лекар, научете повече за действието и ефекта им.


Поискайте ниацин

Измерили сте си нивото на холестерола в кръвта и резул­татите показват повишени стойности на LDL-холестерол (липопротеини с ниска плътност), известен още като „лош“ холестерол. Лекарят ви предписва статини – медикаменти, способстващи за изхвърлянето на излишния „лош“ холе­стерол. Но процесът не спира дотук. Нивата на HDL-холестерола (липопро­теини с висока плътност), известен като „добър“ холестерол, е също толкова важен, ако не и по-важен, при прогнози­ране на риска от инфаркт. Убедете лекаря си да включи в рецептата ви доза от витамина от групата В ниацин.

Според някои лекари ниацинът е високоефективен при повишаване нивата на „добрия“ холестерол, което играе ключова роля за изхвърлянето на вредния LDL-холестерол от организма. Ниацинът може да се приема самостоя­телно или заедно със статини.

При дискусия на Европейския кон­сенсус за развитие наскоро бе препоръ­чано ниацинът да се комбинира със ста­тини като стандартно лечение на някои високорискови пациенти, например страдащите от диабет. Не се влияйте от слуховете за страничните ефекти на ниацина, според които той предизвиква горещи вълни. Новата формула за бавно разграждане предлага всички преимущества на този витамин, без зачервеното лице.

Внимавайте със статините

Да раз­гледаме следната ситуация – отишли сте при личния си лекар, който ви е казал, че имате висок холестерол и ви е препо­ръчал да вземате статини – медика­менти за понижаване нивата на „ло­шия“ холестерол. Те са известни с изключително силните си неблагопри­ятни странични ефекти, които често водят до преустановяване на приема от пациентите. Няколко изследвания показват също, че статините оказват по-силен ефект върху мъжете, отколкото върху жените. Така че ако сте жена, ще постигнете по-добри резултати, ако леко промените начина си на живот, като например да ограничите приема на наситени мазнини чрез храната. Вероятно и лекарят ви ще остане дово­лен – една анкета, проведена наскоро във Великобритания, сочи, че 81% от практикуващите лекари смятат за абсолютно неправилно статини да се предписват на жени, чиито нива на холестерол показват незначителен риск от инфаркт.

 

 

 

Изследвайте холестерола, за да предотвратите инфаркт или инсулт

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар