Как да удължим живота на инструментите у дома?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Правилните инструменти

Много хора се притесняват да правят поправки в дома си, защото мислят, че е твърде трудно. Но с подходящите инструменти задачи, които изглеждат сложни и вся­ват ужас, всъщност се оказват много лесни за разрешаване. Затова следва­щия път, когато трябва да се направи някаква поправка, посетете близкия ма­газин за строителни материали или же­лезарията и попитайте какъв инстру­мент ви е необходим в конкретния слу­чай. Дори да ви изглежда скъп, със сигурност ще е по-евтино, отколкото да извикате специалист.

 

Инвестирайте в нови отвертки

Чу­десно е, когато някои инструменти се предават от поколение на поколение. Обикновените отвертки не са сред тях. След продължителна употреба острие­тата им се износват и се заоблят в ръбо­вете. Износена отвертка може да съсипе дървени мебели, когато се изплъзне и надраска повърхността им случайно. Най-разумно е да запазите стари изно­сени отвертки за отваряне на кутии с боя и да инвестирате в нов висококаче­ствен комплект за работа.

 

Съхранявайте боята в буркан

Останалата боя често се държи в ориги­налната кутия. Етикетът се обелва, ку­тията започва да ръждясва, в нея влиза въздух и боята се разваля. По-добре е да използвате стъклен буркан. Не само мо­жете да видите цвета на това, което е вътре, но бурканът със завинтваща се капачка предпазва по-добре от проник­ване на въздух, отколкото разхлабеният метален капак на кутията. За да под­сигурите плътното затваряне и да пре­дотвратите залепването на капачката, увийте върху резбата на буркана мал­ко полиетиленова лента, преди да завинтите капачката.

 

Удължете живота на четките

Колко пъти сте изхвърляли четка за боя в идеално състояние, защото не ви се е занимавало да я почистите? Ако използва­те боя на маслена основа и спрете да си починете, не почиствайте четката или мечето. Избършете излишното количе­ство, увийте плътно в алуминиево фо­лио или найлоново пликче. Оставете колкото се може по-малко въздух при четката и вържете с ластик в основата. Останалата боя по четката или мечето няма да изсъхне. Ако използвате боя на водна основа и четката или мечето оста­нат зацапани, не ги изхвърляйте. Тези бои (подобно на маслените) съдържат смоли, за да се подобри прилепването и устойчивостта им. След като почистите и измиете с вода, изплакнете още веднъж с разтворител за боя или тер­пентин. След това изплакнете със сапу­нена вода, за да премахнете мазния раз­творител.

 

7 лесни похвата да вдъхнете нов живот на старите мебели

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар