Страшни мисли

Според най-новите изследвания, проведени в 12 страни по света, жените се страхуват най-много от две неща: да не останат сами и да не погрознеят. Следват страховете от насекоми, болести и фобията, че ще умреш в катастрофа. Демоните, които те хващат за гърлото не са малко, но дали не трябва да ги заключиш в някоя кутия?

Три са факто­рите, които засилват стра­ховете: меди­ите, за които добрите нови­ни са лошите новини; вся­какви органи­зации, които искат да печелят на гърба на тревогите ти и те надъхват да се предпазваш от потенциални заплахи, и, разби­ра се, собственото ти съзнание, което понякога работи повече ирационално, отколкото логи­чески и така преувеличава неща­та. Страховете се появяват още в най-невръстните ни години и случките от онова време могат да провокират тревоги в по-късна възраст, обясняват експерти­те. „Да се боиш за себе си и за бъ­дещето си е най-нормалното не­що на света, но страховете ни се задълбочават с натрупването на житейския опит, и то предимно на негативния“, обяснява психотерапевтът д-р Ирина Лазарова от Център за психично здраве „Адаптация“. В основата на всич­ки притеснения, дори на тревож­ните им варианти, наричани по­пулярно фобии, стои липсата на емоционална подкрепа от най- близките. И накрая кръгът се за­тваря, като добавиш самосбъдващото се пророчество – случ­ва ти се точно това, от което най-много се боиш. А то може да е страхът, че…

… не си достатъчно привлекателна
Напоследък се наложи предста­вата, че перфектният външен вид ти гарантира успех в живо­та. Много жени решават, че успе­хът, без значение от същността му—добра кариера или богат мъж ще дойде, ако първо са безупреч­но красиви. Те са склонни да пръс­кат луди пари за разкрасителни средства и процедури и как иначе, след като дори от чешмата ти вкъщи има опасност да потекат перфектно изглеждащи звезди с пухкави устни и прекрасно изва­яни силиконови гърди?! „Голям проблем е, когато жените се при­тесняват дали външният им вид не е твърде скромен за изисква­нията на другите“, обяснява д-р Лазарова. Според нея, нагласата, че ако изглеждаш добре, другото няма голямо значение, е типично българска или по-точно – балкан­ска ценност. Приема се, че си ка­чествен и успешен, ако те дават по телевизията, ако участваш в някакви шоута, ако са те чува­ли много хора, което е свързано с външния вид. Неслучайно в днеш­но време стана модерно мама и татко да ти подарят нов бюст за абитуриентския бал, а ако не можеш да си го позволиш или не искаш да си слагаш силикон, като нищо ще те помислят за задръс­тена. „В България вече има тен­денция жените около 30 годишна възраст да си слагат ботокс и хиалурон. Имам клиентки, които са го направили в доста млада въз­раст за коригиране на по-тънки устни или на размера на гърди­те“, твърди Севда Шенкова, кли­ничен психолог и психотерапевт от Института за екология на мисленето.

Мечка страх, мен не страх
Много е трудно да се пребориш с този страх, гласи краткият от­говор на специалистите. Днес концепцията за успяла и качест­вена жена значи да изглеждаш пер­фектно, да печелиш много пари и да си много харесвана от мъжете. Но идеалната визия далеч не ти гарантира много обожатели, за­щото успешната или супер кра­сивата жена на практика плаши мъжете и те се страхуват, че тя никога няма да е напълно тяхна, твърдят експертите. Искра на­правила пластична операция на носа си, когато била на 25 г., защо­то от малка го смятала за прека­лено дълъг. Когато започнала сама да се издържа, първото нещо, ко­ето направила с парите си, било тази операция. Но днес, няколко години по-късно, признава, че по- изящният нос не я е направил по-щастлива в любовта и като цяло не е променил нещо в живота й.

Дори повечето й познати тогава не забелязали разликата.

… ще надебелееш
Притеснението, че дънките ня­ма да ти стават вече, те кара да гладуваш, да гълташ хапчета за отслабване и да носиш стягащо бельо. Много момичета се при­тесняват също, че евентуална бременност ще повреди фигура­та им и няма успеят да се вър­нат към предишните си мерки все пак, в сравнение с Виктория Бекъм, всички раждали изглеж­дат като надути с помпа за гуми. „Страхът, че ще си дебела е дос­та модерна болест като бумът й започна още преди 7-8 години – обяснява Севда Шенкова. – От­тук произтичат анорексията и булимията, които трудно се ле­куват. Засягат предимно моми­четата на 15-16 години и може да продължат поне до 27-28 години.“

Мечка страх, мен не страх
Ако се опасяваш, че гаджето ти ще те зареже, ако качиш пет ки­лограма, явно не си с правилния човек. И това е само началото на проблемите ти с него. Една по­зната беше останала кожа и кос­ти, защото приятелят й държе­ше да има до себе си пръчковидна засукана мацка. Дългите опити да отговори на всичките му из­исквания за външния вид така и не се увенчаха с успех, от което тя само спечели, като се отърва от него.

Най-добре заложи на начин на живот, който те кара да се чувстваш добре и помни, че ва­жното е да имаш мярка. Пък и има много успели млади жени ка­то Адел, които буквално си те­жат на мястото! Въпреки че и Адел се чувства неудобно от ки­лограмите си…

… ще се разболееш.
Според проучванията, най-голям процент от жените – 22%, се бо­ят да не се разболеят от рак ка­то най-много се страхуваме от рака на гърдата, а на второ мяс­то се нарежда ракът на шийката на матката. Но колкото повече ходиш по лекари, толкова по-сил­ни стават страховете ти. Ня­кои жени се изследват за всичко, сменят докторите, докато най-накрая не се намери някой, който да им открие нещо. Всъщност, по Закона за самоизпълняващото се пророчество, несъзнателно пра­виш така, че това, от което се страхуваш, се случва наистина. Хипохондрията е свързана с чис­то физическото ти оцеляване и е много типична за нашия пол. Но зад нея често се крие притеснени­ето, че ако се разболееш, ще бъдеш непълноценна и няма да можеш да правиш нещата, които искаш.

„Медиите също имат голям принос към генерирането на хипохондрични страхове – посто­янно се пише как ще се разболееш от хепатит, че трябва да си пра­виш ваксини и т.н. Тоест, при­целват се в най-първичното у хо­рата и ги карат да живеят в ужас, че всеки момент ще получат ин­султ, инфаркт или рак на маточ­ната шийка“, смята д-р Лазарова от център „Адаптация“.

Страхът за здравето донякъ­де е свързан със страха, че ще ос­тарееш, който е типичен за же­ните, наближаващи и преминали 30 години, защото свързваме бо­лестите със старостта.

Мечка страх, мен не страх
Не задълбавай прекалено много в темите, свързани с боледуване и избягвай да четеш абсолютно всичко, което ти се мерне пред очите – ако прекалено много се интересуваш, нищо чудно да от­криеш, че имаш всички симпто­ми на- всички заболявания. Пра­ви си редовните профилактични прегледи и ако всичко е наред, не се вживявай в самодиагнозата. Ако нещо те притеснява, отиди на лекар, не във някой специали­зиран форум. Няма да отричам полезността на форумите като източник на информация за лека­ри, терапии и т.н, а само да ти подскажа, че неслучайно лекарите учат с години и специализират още години.

… ще останеш сама
Всъщност, от този страх про­изтичат и другите, за които ве­че стана дума, както и още мно­го други, които ще те тормозят през различни етапи от живота ти – че никога няма да срещнеш „сродната си душа“, че като я на­мериш, може да те изостави, че няма да имаш деца… „Страхът от самотата при жените е най- вече страх, че няма да си обичана и разбрана, че няма с кого да споде­лиш това, което те вълнува или ти тежи“, обяснява д-р Лазарова. Но всъщност, много момичета бъркат чисто физическата само­та с емоционалната и се притес­няват да останат без гадже, дори сегашното им да не им дава нуж­ното внимание и разбиране.

Колкото до бебе-страховете ти, в днешно време жените все по-често раждат след 30-годишна възраст. Но според психотерапевтите, донякъде акушер- гинеколозите подклаждат при­тесненията ти по темата, ка­то отчитат само биологичната страна на въпроса и ти обясня­ват, че най-добре е да родиш до 30. След което целият ти жи­вот, и в частност гинекологич­ните ти проблеми, ще се решат едва ли не с магическа пръчица. Натискът на родителите (съ­що супер типичен), които все те подпитват кога най-накрая ще ги зарадваш с внуци, също допри­нася за най-страшните ти опасе­ния, свързани с децата.“

Мечка страх, мен не страх
Най-важното нещо е да признаеш, че се боиш и това важи за всички­те ни притеснения, категорични са експертите по темата. Едва когато погледнеш тревогите си в очите, ще можеш да решиш какво да правиш с тях. Ако те е страх, че ще си останеш сама ка­то кукувица, време е да слезеш от розовите облаци и да стъпиш по-здраво на земята. Все пак не жи­вееш в холивудски филм, затова се откажи от мисълта, че някъ­де има една половинка, която ча­ка специално теб и ще си паснете идеално. „В света има множество хора, които са подходящи за нас и със сигурност в някакъв момент ще попаднем на някои от тях. Има хора, които са подходящи в една част от живота ни, и дру­ги, които са подходящи 3а друга част, тъй като ние и нашите по­требности се развиваме“, твър­ди д-р Лазарова

… ще се провалиш
Притеснението, че ще се изло­жиш, че ще станеш смешна или ще се провалиш в работата може съвсем буквално да пречи на нор­малното ти ежедневие. Изслед­ванията по темата показват, че при нашия пол този страх е срав­ним само със страха от смъртта. Често той те спира да правиш много от нещата, които ти се иска. В основата му стои ниско­то самочувствие, а в крайните му варианти го наричат социал­на фобия и дори може да стигне дотам, че да не излизаш от вкъ­щи например. Този страх може да е провокиран от случка в минало­то ти и най-вече в детството – да речем, ако са ти се подиграва­ли за нещо (че носиш очила, че си дебела и т.н.) и то човек, който е бил авторитет за теб.

Мечка страх, мен не страх
Всички имаме негативни мисли, които възприемаме за чиста мо­нета, без да се опитваме да ги до­казваме с факти. Да речем, стра­хуваш се, че ако излезеш довечера, хората няма да те харесат и ще изглеждаш като глупачка, после приемаш това за истина и или ос­таваш вкъщи и плачеш, или оти­ваш там и се държиш неадекват­но и хората наистина решават, че си глупачка. „Всъщност трябва да потърсиш точно обратните доказателства и то с факти, а не с мисъл или чувство. „Чувствам се грозна“ или „Мисля, че съм глу­пава“, не значи, че съм грозна или глупава“, обяснява Севда Шенкова. Най-добре е да изредиш пис­мено факти срещу коварната си мисъл и когато дръпнеш черта­та накрая, ще видиш, че тя ще окаже невярна.

Всичко това обаче се случва малко трудно без помощ отвън. Ако страховете ти се задълбо­чават, най-сигурният подход да се справиш с тях е да потърсиш специалист.

Преслед­вана от фобии
Специалистите наричат фобия необоснования страх, стигащ до степен на ужас. Фобиите са мно­го разпространени като има най-различни – от страха от змии до този от летене със самолет, от затворени простран­ства, от тълпи… При силен страх от различни животни хората просто ги избягват и не търсят професионална помощ.

„Напоследък има страх от неща като отвлича­не, нападение, агресия и той се появява при жени след 22 – 23 годишна възраст. Това се нарича катастрофично ми­слене – да кажем, следиш новините по телевизия­та и в интернет и реша­ваш, че непременно ще ти се случи нещо лошо. Към тази група спадат и страхове като този от катастрофи, от летене със самолет, излизане на открити пространства, които са известни под общото име агорафобии“, обяснява Севда Шенкова. Практиката на специалистите показва, че хората все по-често търсят професионална помощ за тези проблеми, Защото те им пречат на живота.

Какво да правиш?
Вместо да преувелича­ваш страховете си, спе­циалистите съветват да ангажираш съзнание­то си, преди да изпаднеш в паника. Пробвай да от­деляш по десет минути на ден да се притесня­ваш – мисли какво може да се случи и как да го избегнеш. След като из­тече това време, насочи съзнанието си към по- позитивни неща. Като алтернативен вариант 3а справяне със страхо­вете добри резултати дават когнитивно-поведенческата терапия и хомеопатията.

Новият силен пол
Специалистите твърдят, че жените се справят по-бързо от мъжете със страховете си. Терапията при мъжете може да отнеме години, докато дамите стъпват много по-бързо на крака и се оправят много по-добре в живота си изобщо.

Знаеш ли какво искаш?

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар