Поверия за късмет и благополучие, свързани с парите