Зловеща черна дупка поглъща ежегодно маса колкото на половин Слънце