Баркод: Нумерология на купувача

Всички вече сме свикнали със западната система на маркировка на стоките с баркод

След като изберем покупките си, чакаме касиерът да разчете кода на скенер и да ни каже стойността им. Но малцина от нас обръщат внимание на тайнствените чертички. Според езотерици по тях може да се разбере много за стоката, която сме избрали…
Още великият Питагор е казал: „Цифрите и числата не са просто войници на математиката, които можете да командвате. Те таят в себе си дълбок смисъл”. Езотериците отиват още по-далеч. Те твърдят, че цифрите притежават особени свойства, дори характер, който се предава на предметите и на живите същества.

От едно до девет

Най-разпространена у нас е европейската система EAN-13, която представлява редица от вертикални щрихи – линии. Първите две съдържат информация за страната, в която се продава стоката. Следващите пет – за предприятието производител, още пет – за наименованието на предмета и неговите свойства, последната чертичка носи информация за цената. Под всяка вертикална линия има цифри. Какво е значението им от гледна точка на нумерологията?

1 – активност, властност, целеустременост;
2 – пасивност, възприемчивост, слабост;
3 – веселие, успех;
4 – скука, безинициативност, мъка;
5 – подвижност, енергия, предприемчивост;
6 – спокойствие, вялост, глупост;
7 – възвишеност, тайнственост;
8 – скептицизъм, повърхностност;
9 – интелектуалност, духовност, съвършенство.

Нулата не се взема под внимание, защото всички действия, описани по-долу, се отнасят към събиране, а с прибавянето на нула към което и да е число нищо не се променя.

Как да използваме тази уникална информация при покупката на дадена стока?

ПЪРВИ НАЧИН

Срещу всяка цифра от кода на лист хартия напишете нейното значение от изброените по-горе. Изберете тези, които се повтарят или са близки по смисъл. Близки по смисъл се смятат например петицата и единицата, четворката и двойката. Това ще бъде ключът, който ще ви разкаже за стоката. Да предположим, че сте решили да купите компютър, изписали сте най-често повтарящите се значения на цифрите от щрихкода и сте изяснили, че на вашата покупка съответстват цифрите 2 и 4 (скука и мъка). Струва ли си да тогава изобщо да харчите пари за подобна вещ?

ВТОРИ НАЧИН

Всички цифри от кода, както много често става в нумерологията, се сумират до получаването на едноцифрено число. Например, 5 + 8 = 13 = 1 + 3 = 4. По последната цифра се съди за достойнствата или недостатъците на продукта. В нашия случай цифрата 4 съответства на значението „скука, безинициативност, мъка”. Това означава, че преди да платите за избраната стока, не би било зле още веднъж да я огледате и да се убедите дали е толкова хубава, както ви се е сторила на пръв поглед.

ТРЕТИ НАЧИН

Числата от кода се разделят на четири групи – страна, фирма-производител, стока и нейните свойства, цена. Да разгледаме всичко с пример. Да вземем произволен щрихкод, който съдържа 13 цифри: 1, 4, 0, 5, 4, 6, 1,9, 0, 3, 3, 2, 1. А сега да съберем цифрите във всяка група. Получаваме:

1+4 = 5 (енергичност);

0+5+4+6+1=16= 1+6 = 7 (възвишеност);

9+0+3+3+2=17 = 1 +7 = 8 (повърхност-ност);

1 (активност).

С такъв набор от цифри в щрихкода може да се каже, че страната, която продава тази стока, е лидер в нейното производство (5), фирмата производител също е избрана правилно (7), а стоката се отнася към разреда на не особено качествените (8), с други думи, ширпотреба. Последната цифра прави равносметка на вашето изучаване на стоката с помощта на нумерологията. Тя говори, че страната и производителят се ползват с авторитет на световния пазар, а стоката е избрана, като цяло правилно, и всъщност е по-добра, отколкото изглежда на пръв поглед. Ако, разбира се, не сте прекалено придирчиви…

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар