Създадоха наночастици, които предпазват белия дроб от коронавирус