Установено бе, че бременна жена носи бебе в черния дроб