Символите на успеха и щастието

Заредете дома си с някой от тези символи на успеха и щастието


Бамбук на късмета

Растение от вида драцена сандера, носи успех. Това растение се среща в Югозападна Азия и Африка. Привържениците на фън-шуй са убедени, че. ако поставите растението в източната част на стаята, това ще подобри потока от енергията ци в дома ви и ще донесе хармония и щастие.

Парично дърво

Някои растения с кръгли, приличащи на монети листа, е прието да се отглеждат в жилища и офиси, тъй като се вярва, че носят успех във финансовите дела. Например в Китай паричното дърво е пахира, а в някои западни страни – някои видове на красула (дърво на живота).

Ловец на сънища

Индиански амулет, приличащ на паяжина с висящи по него пера. Помага за защита от нечиста сила, носи късмет и избавя от нощни кошмари, като не пропуска лошите сънища. Затова често се окачва над леглото.

Червени фенери

Символи на успех за китайците. Те вярват, че фенерите носят щастие, богатство, хармония. Според легендата в далечни времена червените фенери са били само източник на светлина. Но по-късно започват да ги използват за защита от диви животни, които нападат селата. Там, където жителите закачват червени фенери, животните не се решават да минат.

Подкова

Този предмет привлича късмета, плаши злите духове и символизира плодородие. Подковите се асоциират със силата на конете. Ако поставите подкова с краищата настрани, тя ще символизира Луната; с краищата надолу е символ на майчината утроба.

За гърците подковата е символ на полумесеца, а той, на свой ред, означавал плодовитост

Смята се, че подковите пазят дома и земята, държат неканените гости на разстояние. Ако се окачи с върховете нагоре на стена или над входната врата, привлича успеха в дома. Тази традиция води началото си от X век и е свързана с легендата за свети Дънстън, който с помощта на подкова уловил дявола. Така нечистата сила никога няма да проникне в дома, защото се страхува от подковите. Ако подковата е окачена с краищата си нагоре, събира успеха, ако те са надолу – излива успеха върху вас.

Египетски кръст

Той е символ на вечния живот. Идва от Древен Египет, където е смятан за задължителен талисман на фараоните. Често се срещат изображения на богове, които държат този символ до устните на човека. Смята се, че по този начин те му даряват .диханието на живота“, което е ще му потрябва след смъртта.

Брадва

Тя също носи успех. Археолози често намират талисмани във вид на брадви в много части на света. Обикновено в тях има отвори, които намекват на това, че предметът се носи на врата. Древните художници от Далечния изток, както и от доколумбова Америка, Средиземноморието и Африка често изобразяват брадва с две остриета, за да покажат сила.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар