Ако приемате витамин D, внимавайте за това: Едно нещо е от решаващо значение за усвояването на най-силния имуностилуант