Можеш да решиш проблемите си, докато спиш!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Психолозите са открили нещо невероятно: когато се бориш с някаква житейска дилема, една от най-успешните тактики е да си подремнеш. Оказва се, че мозъкът ти е програмиран да взима най-доброто решение, докато спиш!

Вече има лесен начин да се спра­виш с проблемите си. Според ед­но разтърсващо изследване, дока­то спим, ние не само че сме спо­собни да намерим отговори на въпросите, които ни измъчват, но също така и решенията, кои­то взимаме тогава, често са по­добри от тези, които предпри­емаме, когато сме будни. Защо? Учените са открили, че на мозъка му е по-лесно да бъде креативен, когато спи, което води до по-до­бри и иновативни решения.

„По време на сън, предфронталният кортекс на мозъка ти се изключва“, обяснява д-р Диърдри Барет. „Това е зоната, коя­то контролира логическото ми­слене и отговаря 3а ограничени­ята, наложени от обществото – най-общо това е онази част, ко­ято ти казва да не правиш нещо, Защото не отговаря на общопри­етите норми. Когато тя се де­активира, ти си способна да ми­слиш свободно и да намериш по­вече успешни начини 3а решение, 3а които иначе не би се сетила“.

Сега вероятно прехвърляш в главата си всички откачени неща, които сънуваш напосле­дък – говорещи животни, летя­щи хора и т.н. – и се чудиш как трябва да ги тълкуваш, 3а да на­мериш изход от проблемите си. Идеята е, че ако тренираш мозъка си (лесно е, ще ти покажем как), няма да ти е необходимо да разкодираш мистериозни сце­нарии – ще сънуваш ясно само­то решение. Например, ще ти хрумне чудесна .идея, с която ще впечатлиш шефа си. Но как да се научиш на това? Тези три лесни стъпки ще ти покажат.

СТЪПКА 1

Започни да мислиш 3а проблема си, малко преди да се шмугнеш под завивките. „Когато мислиш 3а нещо определено, преди да Заспиш, има по-голяма вероят­ност да го сънуваш – казва д-р Ърнест Хартман, професор по психиатрия и директор на Цен­търа 3а проблеми със съня в бол­ница Нютън Уелсли. – Колкото повече мислиш 3а проблема си, толкова по-специфично ще бъ­де решението ти“. Ще помогне също, ако напишеш на лист хар­тия дилемата си – доказано е, че това действие помага на мозъка ти да се фокусира върху мисли­те си. Или постави на нощно­то си шкафче предмет, който ти напомня 3а ситуацията – на­пример, снимка на гаджето ти, ако сте скарани.

Разбира се, не се нуждаеш от сън, 3а да решиш нещо дребно като това какво да облечеш на интервю 3а работа. Тази тех­ника работи най-добре, когато се бориш с нещо, с което си емо­ционално ангажирана, като се­меен проблем или трудност в работата. Колкото по-важна е 3а теб темата, толкова по-голяма е вероятността да наме­риш решението, докато спиш.

СТЪПКА 2

Дръж химикал и тефтерче или телефона си на нощното си шкафче, 3а да можеш, ако се съ­будиш през нощта, да запишеш идеите, които са ти хрумнали по време на сън. „Както знаеш, сънищата отлитат. Затова за­пиши специфичните детайли, които си спомняш, като думи­те и жестовете, който си из­ползвала. Колкото по-важни не­ща си запишеш, толкова по-лес­но ще ти бъде след това да си спомниш цялата версия на ре­шението“, казва Барет.

СТЪПКА 3

Когато се събудиш на сутринта, не бързай да ставаш. Прехвърли всичко, което си спомняш от съ­ня си и го запиши. „Важно е да си припомниш колкото можеш по­вече неща, колкото се може по-скоро – казва Барет. – Когато станеш и започнеш да се опра­вяш, мозъкът ти започва да бъде Заливан с друга информация, коя­то замъглява спомена за решението ти“. Накрая, може би няма да е лошо все пак да премислиш решението си. Не забравяй, че онази част от мозъка ти, която регулира социалните норми, е би­ла изключена, затова трябва да обмислиш дали постъпките ти в света на сънищата биха били успешни и в реалния свят.

  • Cosmopolitan

 

 

Какво да направиш, за да спиш по-добре?

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар