Отнема 3 дни, за да започне да действа тази напитка