„Полет за никъде“ се разпродаде за две минути и половина