Развивайте вниманието на малкото дете с игри и упражнения

Концентрацията на вниманието за изпълнение на задачи става нужна още в детската градина, а в училище от нея вече зависи успехът

Още от ранна възраст може да развивате това умение с упражнения и игри.

В картинка за оцветяване на полетата напишете цифри. Същите цифри залепете на флумастерите. Детето трябва да открие самичко къде кой цвят трябва да използва. Така ще му помогнете да внимава, а и да запомни елементарните числа.

Тази игра с числа и карти е подходяща, когато детето вече може да брои до 20, т.е. на 5-6 години. Изрежете от картон 20 карти и напишете на тях числата от 1 до 20. Раз-
бъркайте картите, отделете 10 за себе си, другите дайте на детето. Обърнете една от своите карти и му предложете да сложи до нея своя карта с най-близките цифри.

Ако върху обърната карта е написано числото 15, детето трябва да сложи карти 14 и 16, щом има. Играта е добра, защото то съсредоточено запомня реда на числата до 20 и съобразява.

Полезна за развиване на концентрация и памет е играта с предмети

Вземете до 7 броя различни интересни предмети – например фигурки, канцеларски принадлежности, играчки, домашни съдове. Предметите не трябва да се едри, за да може да са едновременно в полезрението му.

Сложете пред детето всичките и му дайте време да ги запомни. После му кажете да си затвори очите и скрийте един предмет. Нека открие какво е изчезнало и да го опише – как изглежда, какъв е на цвят, по-голям ли е или по-малък от предметите, които са останали.

Усложнете задачата, като постепенно увеличите броя на предметите, за да се увеличи необходимостта от концентрация за запомняне.

После още усложнете играта, като използвате еднотипни предмети, например копчета в различни цветове. Да забележи отсъствието на играчка сред тефтери, чаши и т.н. е много по-лесно за детето, отколкото да открие копчето в кой точно цвят го няма.

За да са ефективни упражненията, трябва редовно да им отделяте поне по 10 минути дневно.

Периодично сменяйте тези тренировъчни игри, за да задействате различните типове памет у детето, да го научите осъзнато да концентрира вниманието си и да запомня.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар