Самотата вдига кръвното налягане и разболява сърцето