Колкото по-малко правила за спазване, толкова по-послушно дете