От две години в нищо не ми върви – възможно ли е да имам магия?