Тези лоши навици трябва да изкорените веднага, ако искате да имате добро и послушно дете