Опърничавият тийнейджър ще чуе какво му говорите, ако действате ето така!