Трябва ли да помогнете на порасналото дете да си намери приятели?