Детето иска да ходи облечено все с една и съща дреха – проблем ли е това?