Защо бъркаме приятелството с любовта?

ПО-КРАСИВИ разпали класическата драма – могат ли приятелските взаимоотношения да се превърнат в успешен романс…

Той ме е виждал със занемарена външ­ност, пияна, разревана… И след най-лошите ти изцепки винаги е намирал как да изви­ни поведението ти и да те успокои. И един ден този мъж, тво­ят най-добър прия­тел, ти се обяснява в любов. Ами сега? Връх­литат те милиони съм­нения, но преди да стиг­неш до някой прибър­зан извод (като напри­мер, че приятелството между мъж и жена явно наистина е невъзмож­но), да видим как ще се произнесе италианска­та психосексоложка Аделе Фабрици, направила изследване по темата:

Вината в жените ли е?

Да, но всъщност вината ни е неволна. Замисли се: пред приятеля си ти никога не си проявява­ла онези женски претен­ции, които винаги запаз­ваш за мъжа, с когото имаш интимна връзка – никога не си била хиперчувствителна, ревнива, капризна, свръхконтролираща, свръхизискваща… Напротив, отнася­ла си се към него с мно­го повече опрощава­що разбиране, отколко­то е свикнал да получа­ва от жените, с които излиза самият той. По този начин приятелят ти започва да те въз­приема като идеална­та жена – земна, разби­раща, подкрепяща, бук­вално лишена от всич­ки недостатъци, кои­то карат обвързване­то да изглежда страшно

за мъжете. Логично е да реши, че иска да прека­ра остатъка от живо­та си с теб!

Възможна ли е наистина тран­сформация­та приятелство – любов?

Разбира се, случва се по- често, отколкото си представяш. Най-важно­то е да приемеш особе­ната природа на тази връзка и да избягваш мистериите, интриги­те и поразяващите раз­крития – и двамата зна­ете твърде много един за друг, за да си играе­те на тайнственост сега. Не подценявай пре­димствата на подобна връзка – най-сетне имаш човек, пред когото няма нужда да се престру­ваш за нищо и на чиято честност винаги можеш да разчиташ.

Ами ако той не ме привлича?

Веднага му го кажи! Основната грешка, коя­то жените правят в този случай, е, че не пресичат надеждите на приятеля си ясно и категорично. Дори да не си проявила никакъв ентусиазъм, ако не си заявила открито „Не!“, той ще изтълкува отго­вора ти като по-ско­ро положителен и ще продължи да те зали­ва с внимание. Колко­то повече отлагаш и го наблюдаваш как хлът­ва, толкова по-гузна ще се чувстваш и толко­ва по-малко смелост ще ти остава да му кажеш истината. Така можеш да се окажеш във връз­ка с мъж, когото ти обичаш като приятел, докато той си мечтае как ще му родиш деца. С времето е възмож­но дори да се хипноти­зираш да смяташ, че и ти си се привързала към него. Но помни – един­ственият начин да запа­зиш автентично близки отношения с този мъж е да бъдеш откровена с него навреме, още в момента, в който той ти признае чувства­та си.

Ами ако aз съм влюбена в най-добрия си приятел?

За да не му изкараш акъ­ла, не предприемай дра­матични действия – не му се обяснявай в любов, не му пиши писмо, изоб­що… стъпвай внима­телно. Трябва да под­ходиш деликатно, за да ограничиш възможност­та да останеш нара­нена или да го загубиш като приятел. Опитай следния прост, но ефи­касен тест за измерва­не на потенциала си да го съблазниш. Докато сте в компания, прека­рай вечерта, като бав­но увеличаваш физиче­ския контакт между вас по всякакви поводи или пък просто от време на време улавяй погледа му и го задържай с очи. Ако видиш, че тези игрички го вълнуват, определено има надежда. Ако оба­че той реагира смуте­но, бъди сигурна, че иска да си останете просто приятели.

 

 

 

10 знака, че си е загубил ума по теб

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар