По-добре детето непрекъснато да пробва нови неща, отколкото да бездейства!