Да живееш с панически разстройства – това наистина е ад!