Изборът на педиатър

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Изборът на педиатър за твоята рожба е една от най-отговорните ти задачи. Този човек ще играе важна роля в първите години от живота на детето. Как да го  избереш съветват в последния си брой сп. „Моето дете”.

 

Работата на педиатъра е много отговорна и многостранна. Глав­ната му задача е да следи развитието на малкото, да контро­лира възрастовите му изменения, да поставя необходимите вакси­ни, като много внимателно следи за странични реакции от ваксината и ако има такива – да предпази бебето от последващи. Навреме да улавя тревожните симптоми, да бъде отговорен за лечението при всеки здравословен проблем и, ако се налага, да изпра­ти детето на консултация при тесен специалист.

Той трябва да дава препоръки как да бъде повишен общият имунитет на малкото, да отговаря на всички­те ти въпроси, свързани с грижите за бебето, като: къпане, кърмене, закаляване и захранване. С други думи, педиатърът е из­вънредно необходим специалист за детето ти, който освен доказан професионалист трябва да отговаря на редица чисто човешки характе­ристики, които да ти позволят да общуваш с него безпроблемно по всякакъв повод и по всяко време на денонощието (ако това се на­ложи).

Как да го откриеш?
Още докато си бременна, говори с майките около теб и най-вече с тези, които живеят в твоя квартал и ползват услугите на районните педиатри. Добре е изборът ти да се спре на някой от тях, защото в първите месеци ще трябва да го посещавате доста често – задъл­жително поне веднъж на месец, и близкото разстояние е от значение. Разбира се, местонахождението на педиатъра не е ключов фактор, но все пак помага, когато можеш без проблем да стигнеш с количката до кабинета му, без да мобилизираш цялата рода за превоз при всяка визита при доктора. След като си набележиш няколко имена на препоръчани педиатри, направи си списък с въпроси, ко­ито искаш да зададеш. Сред тези въпроси трябва задължително да фигурират такива, като:

» прилагането на алтернативни методи като билколечение, хомеопатия;

» принципите му за захранването;

» опитът му с профилактиката на често срещани проблеми при малките деца;

» и информираността му за послед­ните открития в медицината.

След като проведеш разговор по тези теми, дай си сметка доколко отговорите съвпадат с твоята визия за отглеждането и грижите за бебето. Ако имате сериоз­ни разминавания, навреме се ориенти­рай в друга посока. Непременно оцени и такива характеристики на доктора, като: маниери при общуване с децата, желание да обяснява решенията и диа­гнозите, готовност за посещения в дома и не на последно място външния вид, нали не искаш малкото да плаче всеки път като го види, или да подскача като чуе гласа му :).

Нужно е да знаеш…
Поне един месец преди термина напра­ви своя избор на педиатър, за да можеш да разчиташ на своевременното му посещение веднага след изписването ви от болницата. Това е необходимо особено в големите градове, където детските лекари са твърде ангажи­рани.

Още при първата среща с личния лекар (това трябва да се случи до няколко дни след изписването) се постарай да създадеш атмосфера на доверие и симпатия. Изгответе график за по­сещенията в първите месеци, когато предстои да бъдат поставени много ваксини на детето ти. Поискай пълна информация за приемните часове, телефоните, e-mail, условията за домашни посещения и резервните варианти, когато той не е на линия, а имате нужда от спешна помощ.

Как да общуваш с педиатъра?
» Задавай ясно формулирани въпроси. За да не пропуснеш нещо важно, може да си ги записваш предварително.

» Предоставяй на лекаря пълна инфор­мация по възникналите проблеми. Ако детето е болно, изброй всички симпто­ми, които си забелязала. Ако си давала на малкото някакви лекарства или други препарати, изброй какви са и какъв е бил резултатът от тях.

Съвет: Научи се да наблюдаваш детето си. Колкото по-точно описваш симпто­мите, когато бебето ти е болно, толкова по-лесно ще бъде на лекаря да постави правилна диагноза.

» Ако възникнат някакви съмнения относно терапията или препоръките на педиатъра – уточни какво те притеснява. Важно е своевременно да получиш аргу­ментиран отговор, а ако не си съгласна с него, потърсете заедно компромисно решение.

 

Кога можеш да смениш личния лекар на детето си?
Има случаи, когато отношенията с педиатъра се влошават по някакви причини (не обръща достатъчно вни­мание на детето, сбъркал е лечението, прилага прекалено много лекарства, които ти не смяташ за нужни, про­пуснал е нещо важно в развитието му или просто малкото не може да го приеме). Тогава трябва да помислиш за смяна на лекаря. Не се притеснявай да му го кажеш ди­ректно, но ако те плаши реакцията му или отношенията ви вече са обтегна­ти, не си длъжна да го информираш. Изчакай времето, когато по закон можеш да смениш личния лекар на детето си, а междувременно разпитай близки и познати за алтернативите. В България личният лекар може да бъде сменен в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Пациентите имат право да изберат личен лекар на територията на ця­лата страна, като не е задължително да уведомяват за това досегашния си лекар. Това става по служебен път. За целта се попълва формуляр при новоизбрания лекар. Случва се педиатърът, който харесваш, да няма практика на личен лекар и да не работи със Здравната каса, която поема всички ваксини и проследяването на бе­бето. Тогава вариантите са два: или да поемеш разходите за всяко посещение при предпочитания педиатър, или да избереш някой за плановите визити и ваксини, а за всички важни решения за здравето на детето да се консултираш с частния лекар.

 Как да спрем коликите при бебето

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар