Когато най-добрата приятелка те изостави, не търси вина!