Тежките заболявания идват от онова, което е почувствала душата