На бас, че не сте виждали такова чудо – човешката лешникотрошачка!