Благодаря на негодника, който вместо да ми избоде очите ми изписа веждите